Uslovi korištenja internet stranice/aplikacije OC Bjelašnica

  1. UVOD

Korištenjem ocbjelasnica.com korisnici su saglasni sa ovim Uslovima korištenja. Ukoliko ne prihvatate ove Uslove korištenja, molimo da ne koristite ocbjelasnica.com. Korištenje usluga i servisa koji su stavljeni na raspolaganje, kao i registracija su besplatni. ocbjelasnica.com zadržava pravo da izmijeni, ograniči sadržaje, usluge ili servis koji je stavio na raspolaganje.

  1. INTELEKTUALNA SVOJINA

Sadržaji na ocbjelasnica.com-u, kao što su tekstovi, fotografije, grafike, zvukovi, animacije, video zapisi i oglasni baneri, su zaštićeni u skladu sa Zakonom o autorskom i srodnim pravima BiH, kao i ostalim propisima relevantnim za zaštitu intelektualne svojine. Svako korištenje, posebno čuvanje u bazama podataka, umnožavanje, proširivanje, obrađivanje ili prosleđivanje trećim licima (čak i djelimično ili u obrađenom obliku) je zabranjeno bez prethodne pisane saglasnosti ocbjelasnica.com.

  1. LINKOVI KA DRUGIM INTERNET STRANICAMA

ocbjelasnica.com može da poveže svoje korisnike na druge internet stranice koje su u vlasništvu i kojima upravljaju druga lica, a ne održava ih ocbjelasnica.com. Kod povezivanja sa drugim online ponudama, ocbjelasnica.com ne preuzima odgovornost za sadržaj, funkcionalnost ili dostupnost povezanih internet stranica. To važi i za bilo koje drugo direktno ili indirektno upućivanje ili povezivanje na inostrane internet ponude. Ukoliko internet stranica na koju se korisnik povezuje sadrži protivzakonite sadržaje, molimo da nas obavijestite o tome bez odlaganja. Nakon provjeravanja i utvrđivanja da određena internet stranica sadrži protivzakonit sadržaj, link ka toj internet stranici će odmah biti uklonjen.

  1. ODGOVORNOST I GARANCIJE

ocbjelasnica.com redovno uređuje svoj sadržaj i ponuđene usluge. Međutim, ocbjelasnica.com ne preuzima odgovornost za tačnost, aktuelnost i potpunost svih informacija. Ukoliko postoje greške u vezi sadržaja na ocbjelasnica.com, bit će ispravljene u najkraćem mogućem roku.

Odgovornost ocbjelasnica.com za manju nepažnju, kao i za naknadu posljedične štete (obična šteta i izmakla korist), te naknadu štete po zahtjevu trećih lica protiv registrovanih korisnika ocbjelasnica.com je isključena.

Registrovani korisnik ocbjelasnica.com je samostalno odgovoran za pravnu prihvatljivost sadržaja ili priloga koje postavi i/ili objavi na ocbjelasnica.com. Registrovani korisnik ocbjelasnica.com je dužan da vodi računa o tome da su prilozi koji objavljuje na ocbjelasnica.com bez protivzakonitih, nasilnički usmjerenih, omalovažavajućih, uvredljivih, klevetničkih, kaznenih, pornografskih ili rasističkih sadržaja. 

ocbjelasnica.com ima pravo da, u svakom trenutku, ukloni sadržaje registrovanih korisnika koji su u suprotnosti sa propisima Bosne i Hercegovine, kao i da blokiranjem naloga i brisanjem unesenih podataka prekine i/ili onemogući registrovanom korisniku korištenje usluga ocbjelasnica.com. 

  1. REGISTRACIJA I OBRADA LIČNIH PODATAKA 

Korisnik prilikom registracije, odnosno kreiranja naloga na ocbjelasnica.com ostavlja svoje lične podatke. Takođe, korisnik tom prilikom izjavljuje i da je saglasan, te daje svoj pristanak ocbjelasnica.com-u za obradu njegovih ličnih podataka za sve svrhe obrade, što mu se predočava i u posebnom dokumentu koji reguliše uslove zaštite ličnih podataka. Stoga, korisnik potvrđuje da je upoznat sa sadržinom navedenog dokumenta, te izjavljuje da je saglasan da podaci, uključujući i lične podatke koje je dao pri registraciji na ocbjelasnica.com, mogu da budu obrađeni i korišteni od strane ocbjelasnica.com u marketinške svrhe (uključujući slanje elektronske pošte i SMS poruka). U skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka BiH, korisnik ima slijedeća prava, i to na: 1) transparentnost u obradi ličnih podataka, 2) pristup svojim ličnim podacima, 3) ispravku netačnih i dopunu nepotpunih podataka, 4) brisanje svojih ličnih podataka, 5) ograničavanje obrade ličnih podataka u specifičnim slučajevima, 6) prenosivost podataka, kao i 7) da se usprotivi obradi ličnih podataka. 

Nadalje, korisnik prihvata i saglasan je da ocbjelasnica.com može da proslijedi podatke: (i) web dizajneru kojeg je ocbjelasnica.com zadužio za komercijalizaciju internet stranice, (ii) društvima koja preko ocbjelasnica.com organizuju nagradne igre (u kojima može da učestvuje i korisnik) i kojima su potrebni podaci radi sprovođenja nagradne igre, ili (iii) sudu i/ili drugom državnom organu, po njihovom zahtjevu, a u skladu sa zakonom.

Saglasnost korisnika za prijem marketinških poruka putem elektronske pošte ili SMS poruka može da se opozove u svakom trenutku u okviru korisničkog naloga. Korisnik, osim toga, ima pravo da u svakom trenutku dobije više informacija o obradi svojih ličnih podataka slanjem upita na e-mail adresu podrš[email protected], kao i da opozove svoju saglasnost za obradu i korištenje ličnih podataka slanjem obavještenja s tim u vezi na istu e-mail adresu. Također, napominjemo da ukoliko opozovete pristanak za obradu ličnih podataka, ocbjelasnica.com će biti prinuđen da obriše vaš korisnički nalog i neće biti u mogućnosti da vam pruža usluge koje pruža drugim korisnicima koji su registrovani na ocbjelasnica.com.

  1. PRESTANAK KORIŠTENJA 

Registrovani korisnik ima pravo da, u sekciji za prijavu na ocbjelasnica.com, prekine korištenje ocbjelasnica.com bez navođenja posebnog razloga za takvu odluku.